• Vrácení zboží z objednávky je možné učinit do 14 dní od vyzvednutí objednávky. 

 • Kupující může písemné oznámení o odstoupení od kupní smlouvy společně se zbožím zaslat poštou nebo kurýrní službou na adresu provozovny prodávajícího: Intimidao Ostrava, Hlavní tř. 867/30, Ostrava-Poruba, 708 00

 • Kupující je v případě odstoupení od kupní smlouvy povinen vrátit prodávajícímu převzaté zboží, které bylo uvedeno na faktuře, současně s oznámením o odstoupení od kupní smlouvy, včetně zvoleného způsobu vrácení peněz (převod na účet, osobní převzetí hotovosti na prodejně). Vyjádření musí obsahovat také: jméno a příjmení kupujícího, kontaktní adresu, telefon a elektronickou adresu kupujícího, číslo faktury, datum a podpis kupujícího.

 • V oznámení o odstoupení od kupní smlouvy je kupující rovněž povinen uvést číslo faktury a specifikovat zboží jeho názvem a počtem objednaných kusů

 • Odstoupení od smlouvy je účinné v okamžiku vrácení zboží prodávajícímu.

 • Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit převzaté zboží v originálním obalu, nepoškozené, bez známek běžného užívání po dobu od převzetí zboží kupujícím do vrácení zboží prodávajícímu a s veškerým věcným příslušenstvím a doklady, které převzal spolu se zbožím.

 • Za poškození se pro tyto účely kupní smlouvy považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných výrobcem na zboží.

 • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 • Ve lhůtě deseti 10 dní od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 • Prodávající vrátí kupujícímu peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě kupní smlouvy přijal. Prodávající peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

 • Jestliže předmětem nákupu bylo spodní prádlo, při odstoupení od smlouvy musí být vámi zpět zaslané zboží nenošené, nepoškozené, zabalené v originálním obalu. Zboží nesmí být nikterak užíváno.
  Spotřebitel má právo si zboží vyzkoušet s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady takového vyzkoušení - například přes spodní prádlo.
  Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, šlo by již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit.