Zásady ochrany osobních údajů obchodu www.b2b.intimidao.cz

Obecná informace

1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů poskytnutých Uživateli v souvislosti s jejich využíváním služeb obchodu www.b2b.intimidao.cz při prohlížení, zadávání objednávek, kontaktování.

2. Správcem osobních údajů obsažených na webových stránkách je

Společnost YORIK SOUTH s.r.o. Sebastian Wach, Plickova 553/21, Háje, 14900 Praha, Česká republika.

3. V zájmu bezpečnosti údajů, které nám byly svěřeny, jsme vypracovali interní postupy a doporučení, abychom zabránili zpřístupnění údajů neoprávněným osobám. Kontrolujeme jejich plnění a neustále kontrolujeme jejich soulad s příslušnými právními akty - zákonem o ochraně osobních údajů, zákonem o poskytování elektronických služeb, jakož i všemi druhy prováděcích aktů a komunitární legislativou.

4. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu vyjádřeného Uživatelem a v případech, kdy zákon zmocňuje Správce ke zpracování osobních údajů na základě zákonných ustanovení nebo k plnění smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami.

5. Webové stránky plní funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:

- prostřednictvím informací zadávaných dobrovolně do formulářů

- shromažďováním "cookies" [viz zásady "Podrobně o cookies"].

6. Webové stránky shromažďují informace dobrovolně poskytnuté uživatelem.

7. údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. pro zpracování informačního kontaktu

8. Osobní údaje ponechané na webu nebudou v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů prodávány ani zpřístupňovány třetím osobám.

9. Do údajů obsažených ve formuláři může nahlížet fyzická osoba, která jej tam umístila. Tato osoba má rovněž právo své údaje kdykoli upravit a ukončit zpracování.

10. Vyhrazujeme si právo na změnu zásad ochrany osobních údajů webových stránek, které mohou být ovlivněny vývojem internetových technologií, případnými změnami zákona v oblasti ochrany osobních údajů a rozvojem našich webových stránek. O případných změnách vás budeme viditelným a srozumitelným způsobem informovat.

11. Na webových stránkách se mohou objevit odkazy na jiné webové stránky. Takové webové stránky fungují nezávisle na webových stránkách a nejsou žádným způsobem pod dohledem webových stránek www.b2b.intimidao.cz.
Tyto webové stránky mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů a předpisy, které vám doporučujeme přečíst.

V případě pochybností o některém z ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů jsme vám k dispozici – naše údaje naleznete v záložce – KONTAKT.